شرکت پارلاق ایش تجارت

 

 

Parlak Ish Tejarat Co.

 

تماس

 

آدرس:

تبریز، خیابان 17 شهریور قدیم، جنب کوچه گنجعلی بیگ، پلاک 75، کدپستی: 5137993544

تلفن: 35573116- 041

فاکس: 35574827-041

پست الکترونیکی:

 info@parlakish.com

آدرس:

تبریز، خیابان 17 شهریور قدیم، جنب کوچه گنجعلی بیگ، پلاک 75، کدپستی: 5137993544

تلفن:  35573116- 041

فاکس: 35574827-041

پست الکترونیکی:

 info@parlakish.com