شرکت پارلاق ایش تجارت

 

 

Parlak Ish Tejarat Co.

 

تماس

 

 شرکت پارلاق ایش تجارت به نمایندگی از شرکت Sentes-Bir  ترکیه، محصولات لحیم کاری با برند FORTEBRAZE  را عرضه می نماید.

 

شرکت بوتان یکی از مشتریان اصلی محصولات FORTEBRAZE  در ایران می باشد.

 

محصولات این گروه در جدول زیر نمایش داده شده اند. جهت دریافت مشخصات کلیک کنید.

عنوان محصول

ردیف

آلیاژهای نقره کادمیوم دار Cadmium Bearing Silver Brazing Alloys

1

آلیاژهای نقره بدون کادمیوم Cadmium free Silver Brazing Alloys

2

آلیاژهای لحیم کاری ابزارهای کاربید تنگستن و الماسه

3

آلیاژهای لحیم کاری مس Copper Brazing Alloys

4

فلاکس ها / روانکارهای لحیم کاری آلیاژهای نقره Fluxes for Silver Brazing Alloys

5

آلیاژهای لحیم کاری مس- فسفر Copper- Phosphorus Brazing Alloys

6

آلیاژهای لحیم کاری مس فسفر- نقره Copper-Phosphorus-Silver Brazing Alloys

7

آلیاژهای لحیم کاری آلومینیوم و آلومینیوم روی Aluminum and Zinc – Aluminum Alloys

8

مفتول های ZnAl پوشش دار Flux Coated ZnAl Rods

9

فلاکس لحیم کاری آلومینیوم Fluxes for Aluminum Brazing

10

آلیاژهای لحیم کاری دارای مس Copper Bearing Brazing Alloys

11

فلاکس های لحیم کاری آلیاژهای مس Fluxes for Copper Bearing Brazing Alloys

12

فلاکس مایع Green Flame Liquid Flux

13

بخارساز FLUXMATIC Vaporizer

14

خمیرهای لحیم کاری پایه نیکل Nickel-based Brazing Pastes

15

خمیرهای لحیم کاری پایه مس Copper -based Brazing Pastes

16

خمیرهای لحیم کاری مس- فسفر Copper-Phosphorus Brazing Pastes

17

خمیرهای لحیم کاری نقره با فلاکس Silver Brazing Pastes with Flux

18

خمیرهای لحیم کاری نقره بدون فلاکس Silver Brazing Pastes without Flux

19

آلیاژهای لحیم کاری بدون سرب Lead-free Soldering Alloys

20